Kancelaria oferuje:

  • świadczenie stałej kompleksowej obsługi prawnej na rzecz podmiotów gospodarczych
  • bieżące i doraźne doradztwo prawne oraz świadczenie usług w oparciu o jednostkowe zlecenia
  • zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, a także sądami administracyjnymi i organami egzekucyjnymi
  • reprezentację przed organami administracji publicznej
  • udział w negocjacjach
  • sporządzanie projektów umów, regulaminów i innych dokumentów
  • sporządzanie opinii prawnych
  • udział w procesie zakładania spółek wraz z reprezentacją w zakresie wpisów podmiotów do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oraz wszelkich dokonywanych zmian, obsługę prawną organów spółek (przygotowywanie projektów uchwał na Zgromadzenia Wspólników / Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy, posiedzenia Zarządu, Rad Nadzorczych, a także sporządzanie projektów umów i regulaminów)
  • zastępstwo procesowe w sprawach o wykroczenia, karnych, a także na etapie wykonywania orzeczeń karnych