W ofercie Kancelarii znajduje się świadczenie pomocy prawnej z zakresu prawa administracyjnego w tym m.in:

  • sporządzanie wniosków, skarg, zażaleń i innych pism
  • sporządzanie odwołań od decyzji organów władzy publicznej
  • reprezentacja przed organami administracji rządowej i organami samorządu terytorialnego oraz przed sądami administracyjnymi (wojewódzkimi sądami administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym)