W ofercie Kancelarii znajduje się świadczenie pomocy prawnej z zakresu prawa medycznego w tym m.in:

  • bieżące doradztwo udzielane podmiotom leczniczym
  • udział w tworzeniu wewnętrznych dokumentów (regulaminów, umów, obsługa postępowań konkursowych na świadczenia medyczne)