W ofercie Kancelarii znajduje się świadczenie pomocy prawnej z zakresu prawa przewozowego oraz transportowego (krajowego i zagranicznego) w tym m.in:

  • sporządzanie i opiniowanie umów
  • postępowania reklamacyjne
  • spory sądowe z udziałem przewoźników