W ofercie Kancelarii znajduje się świadczenie pomocy prawnej z zakresu prawa turystycznego w tym m.in:

  • kompleksowa obsługa prawna agentów turystycznych oraz organizatorów turystyki (touroperatorów)
  • reprezentowanie uczestników imprez turystycznych (Klientów biur podróży) w związku ze składanymi reklamacjami z tytułu nienależytego wykonania imprezy turystycznej