W ofercie Kancelarii znajduje się świadczenie pomocy prawnej z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych w tym m.in:

  • sporządzanie odwołań od decyzji ZUS dotyczących rent i emerytur, a także innych świadczeń oraz reprezentowanie w postępowaniach sądowych wywołanych wniesieniem odwołania