W ofercie Kancelarii znajduje się świadczenie pomocy prawnej z zakresu prawa karnego i prawa wykroczeń w tym m.in:

  • występowanie przed sądami i organami ścigania w charakterze obrońcy oskarżonego, pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego oraz obrońcy pokrzywdzonego
  • reprezentowanie na etapie wykonywania orzeczeń karnych (m.in. w sprawach o wstrzymanie wykonania orzeczonych zastępczych kar pozbawienia wolności)